Informacje: +48 607 612 727

DOŚWIADCZONY KSIĘGOWY Z LICENCJĄ MINISTERSTWA FINANSÓW

KADRY

PŁACE

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

 

 • Sporządzamy dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zg. z Kodeksem Pracy /m.in. umowy o pracę; rozwiązanie, wypowiedzenie umowy; świadectwo pracy/.
 • Zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników firmy.
 • Prowadzimy wymaganych ewidencji pracowniczych, tj. czasu pracy, urlopowych, wynagrodzeń.
 • Prowadzimy i aktualizujemy rejestry badań lekarskich, szkoleń bhp.
 • Sporządzamy dokumenty dotyczące zatrudnienia osób na podstawie Kodeksu Cywilnego w ramach umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 • Przygotowujemy i wysyłamy do ZUS dokumenty zgłoszeniowe.

 

Współpracujemy z ekspertami z dziedziny kadr, przez co nasi Klienci mogą być wspierani przez naszych partnerów w zakresie:

 

 • udzielania konsultacji z prawa pracy,
 • przejęcia pełnej obsługi BHP firmy,
 • organizacji obowiązkowych szkoleń BHP.

W ramach umowy w imieniu naszego Klienta dokonujemy następujących czynności:

 

 • Sporządzamy listy płac dla zatrudnionych w firmie pracowników wraz z "paskami" dla pracownika.
 • Sporządzamy kartoteki wynagrodzeń.
 • Przygotowujemy deklarację roczne dla celów podatkowych z tytułu zatrudnienie pracowników (PIT-4R, PIT-11).
 • Składamy deklaracje i informacje podatkowe we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych.
 • Wyliczamy wartość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników oraz przekazujemy te informację do Klienta w uzgodniony w umowie sposób.
 • Sporządzamy i przekazujemy dokumenty rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA).
 • Sporządzamy i przekazujemy wszelkie dokumenty zgłoszeniowe ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA, ZFA lub ZPA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA).
 • Sporządzamy raportu RMUA dla pracowników.
 • Wyliczamy wartość składek ZUS /składki od pracowników, ZUS właściciela oraz osób współpracujących/ oraz przekazujemy te informację do Klienta w uzgodniony w umowie sposób.
 • Przejmujemy korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych.

ARFI Sp. z o.o.

 

z siedziba w Warszawie

przy Al. Niepodległości 67/248,

 

wpisana do K.R.S. Sądu Rejonowego w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

pod nr 0000483615

 

NIP 521-36-58-737

REGON 146947730

 

Kapitał zakładowy: 5 000 PLN w pełni opłacony

 

 

Oddział Warszawa Białołęka:

 

ul. Laurowa 39 (róg Myśliborskiej), 03-197 Warszawa

 

tel: 607 612 727

tel: 533 922 229

tel:693 024 364

 

E-mail: bialoleka@arfi.pl

 

Biuro czynne w godzinach:

pn, śr, czw, pt - 10.00-16.00

wt - 10.00-18.00

 

 

Oddział Ryki:

 

ul. Wyczółkowskiego 33, 08-500 Ryki

 

tel: 607 612 727

tel: 693 024 364

 

E-mail: biuro@arfi.pl

 

Biuro czynne w godzinach:

pn - pt : 9.00 - 17.00

 

 

Oddział Puławy:

 

Al. Partyzantów 2A, 24-100 Puławy (IIp. budynek DEKO-STYL przy hotelu Izabella)

 

tel: 607 612 727

tel: 575 512 625

tel: 693 024 364

 

E-mail: pulawy@arfi.pl

 

Biuro czynne w godzinach:

pn - pt : 8.00 - 16.00

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018 arfi.pl

Realizacja: kuchnio.com