Informacje: +48 607 612 727

DOŚWIADCZONY KSIĘGOWY Z LICENCJĄ MINISTERSTWA FINANSÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Biuro rachunkowe ARFI Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom pełen zakres usług księgowych, podatkowych oraz płacowo-kadrowych. Służymy także pomocą przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, radzimy w sytuacjach nietypowych, przygotowujemy konkretne rozwiązania systemowe.

Sposób świadczenia usług

 

Nasza firma może wykonywać usługi znajdujące się w naszej ofercie w ramach pomocy komórkom księgowości i kadr Klienta bądź w ramach outsourcingu. Polega on na wyłączeniu z firmy działu księgowości, działu płac poza strukturę przedsiębiorstwa Klienta. Takie działania pozwalają Klientowi na skoncentrowaniu się na zagadnieniach strategicznych oraz przynoszą oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel, nowoczesne oprogramowanie i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

 

Dostęp do informacji i dokumentów

 

Działamy na podstawie wspólnie z Klientem ustalonego harmonogramu, tak aby otrzymać na czas od Klienta niezbędną dokumentację źródłową oraz dostarczyć Klientowi na czas wymagane informacje, dokumenty, raporty i zestawienia.

Wszystkie dokumenty księgowe związane z bieżącym rokiem księgowym zgodnie z postanowieniami zawartej umowy znajdują się w siedzibie/oddziale naszej firmy. O ich lokalizacji poinformowany zostaje oficjalnie właściwy dla Klienta Urząd Skarbowy.

Klient nasz ma dostęp do informacji oraz ma prawo wglądu do swoich dokumentów w każdej chwili w godzinach pracy biura. Bieżące i wyczerpujące informację uzyskane w oparciu o dokumentację możne otrzymać osobiście, telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

W sprawach bardzo pilnych możliwy jest dostęp do danych w innych dogodnych dla Klienta godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby do biura.

Po zakończeniu roku rozliczeniowego dokumentacja związana z obsługą księgową prowadzoną przez ARFI na rzecz osoby prawnej lub osoby fizycznej zdawana jest Klientowi do dalszego archiwizowania na podstawie stosowanego protokołu jej przekazania.

Zachowanie tajemnicy

 

Zgodnie z umową w sprawie świadczenia usług księgowych oraz umową w sprawie świadczenia usług kadrowo-płacowych ARFI zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powziął o firmie w związku z prowadzeniem księgowości i kadr/płac Klienta. Poufność pozyskanych danych jest jedną z ważniejszych spraw w hierarchii wartości naszej firmy. Dlatego dostęp do informacji o Kliencie mają w naszym biurze tylko upoważnione osoby naszych Klientów.

 

 

Odpowiedzialność

 

Zgodnie z umową zawieraną z Klientem za wszelkie błędy wynikające ze źle wykonanej usługi (np. błędnie obliczony podatek) pełną odpowiedzialność materialną ponosi nasza firma. Z tego tytułu jesteśmy objęci stosownymi umowami ubezpieczeniowymi od odpowiedzialności cywilnej, które w przypadku powstania takiego błędu pokryją szkodę.

Jednak zastrzegamy, że odpowiadamy za swoje błędy. ARFI nie odpowiada np. za nierzetelne ewidencjonowanie przez klienta sprzedaży, nie wypłacanie pracownikom wynagrodzeń, nie zapłacenie podatków i składek ZUS pomimo otrzymania z naszej strony stosownych informacji itp.

 

ARFI Sp. z o.o.

 

z siedziba w Warszawie

przy Al. Niepodległości 67/248,

 

wpisana do K.R.S. Sądu Rejonowego w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

pod nr 0000483615

 

NIP 521-36-58-737

REGON 146947730

 

Kapitał zakładowy: 5 000 PLN w pełni opłacony

 

 

Oddział Warszawa Białołęka:

 

ul. Laurowa 39 (róg Myśliborskiej), 03-197 Warszawa

 

tel: 607 612 727

tel: 533 922 229

tel:693 024 364

 

E-mail: bialoleka@arfi.pl

 

Biuro czynne w godzinach:

pn, śr, czw, pt - 10.00-16.00

wt - 10.00-18.00

 

 

Oddział Ryki:

 

ul. Wyczółkowskiego 33, 08-500 Ryki

 

tel: 607 612 727

tel: 693 024 364

 

E-mail: biuro@arfi.pl

 

Biuro czynne w godzinach:

pn - pt : 9.00 - 17.00

 

 

Oddział Puławy:

 

Al. Partyzantów 2A, 24-100 Puławy (IIp. budynek DEKO-STYL przy hotelu Izabella)

 

tel: 607 612 727

tel: 575 512 625

tel: 693 024 364

 

E-mail: pulawy@arfi.pl

 

Biuro czynne w godzinach:

pn - pt : 8.00 - 16.00

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018 arfi.pl

Realizacja: kuchnio.com